Generalforsamling 2017

blev holdt 22/3 2017.

På generalforsamlingen modtog Eskild Larsen og Preben Kristiansen genvalg til bestyrelsen.

Årsrapporten for 2016 blev godkendt. Budgettet blev godkendt med uændrede takster i forhold til de offentliggjorte for 2017.

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Continue Reading

Årsaflæsning pr. 1/1 2017

I første halvdel af januar aflæser vandværket alle målernes målerstand ved årsskiftet ved fjernaflæsning. Der bliver derfor ikke udsendt aflæsningskort.

Aflæsningen bruges til vandværkets årsopgørelse for 2016 og acontobetaling for 2017 samt til Faxe Forsynings opkrævning af vandafledningsbidrag og spildevandsafgiften til staten.

Forbrugere, der har tilmeldt sig orientering fra vandværket vil modtage en email med resultatet af aflæsningen af deres måler.

På ejendomme, hvor måleren ikke er udskiftet til den nye model med fjernaflæsning, vil bestyrelsen foretage aflæsningen.

Velkommen

Velkommen til Orupvand.dk – find alle oplysninger omkring dit lokale vandværk.

Generalforsamling 2016

Vandværket holdt sin årlige generalforsamling 22/3 2016.

På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen til
John Nielsen
Poul Thøgersen
Peter Drumm.

Bestyrelsens forslag til budget for 2016 blev godkendt. Forslaget indeholder en forhøjelse af m3-prisen på 1 krone fra 6 til 7 kroner excl. moms og vandafgiften til staten.