Bestyrelsen

vandværkets email post@orupvand.dk

Formand:
John Nielsen Leestrupvej 3 56 72 57 21 20 15 07 34
formand@orupvand.dk
Næstformand:
Niels Erik Jensen Vindbyholtvej 35  29 78 14 87
Kasserer:
Poul Thøgersen Dyssevej 25 56 72 56 08
kasserer@orupvand.dk
Sekretær:
Michael Olsen Præstøvej 122B 21 49 24 02
Bestyrelsesmedlem:
Eskild Larsen Vindbyholtvej 14 21 61 33 86
Vandværkspasser:
John Nielsen Leestrupvej 3 56 72 57 21 20 15 07 34
post@orupvand.dk