Bestyrelsen

vandværkets email post@orupvand.dk

Formand:
John Nielsen Leestrupvej 3 20 10 12 98
formand@orupvand.dk
Næstformand:
Niels Erik Jensen Vindbyholtvej 35  29 78 14 87
Kasserer:
Poul Thøgersen Dyssevej 25 56 72 56 08
kasserer@orupvand.dk
Sekretær:
vacant
Bestyrelsesmedlem:
Eskild Larsen Vindbyholtvej 14  21 61 33 86
Kim Kindvig Jørgensen Leestrupvej 4  23 45 17 57
Vandværkspasser:
John Nielsen Leestrupvej 3 20 10 12 98
post@orupvand.dk