Generalforsamling 2016

Vandværket holdt sin årlige generalforsamling 22/3 2016.

På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen til
John Nielsen
Poul Thøgersen
Peter Drumm.

Bestyrelsens forslag til budget for 2016 blev godkendt. Forslaget indeholder en forhøjelse af m3-prisen på 1 krone fra 6 til 7 kroner excl. moms og vandafgiften til staten.