Generalforsamling 2024

Orup Vandværk afholder Generalforsamling tirsdag den 26. marts 2024 kl. 19.00
på adressen Leestrupvej 3, 4640 Faxe.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for 2023 forelægges til godkendelse
4. Budget for 2024 forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Bestyrelsen