Aflæsning af vandmålere 1/1 2024

Alle vandværkets vandmålere skal aflæses pr. 1/1 til brug for årsopgørelsen til forbrugerne.

Vandværket udfører af læsningen af tælleren pr 1/1 som en fjernaflæsning i den første uge af januar. Måleren kan normalt aflæses ude fra vejen.

Hvis du ikke får en orientering med målerstand, når din vandmåler bliver aflæst, kan du komme på listen ved at sende en mail til it@orupvand.dk.