Referat af generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 – referat

Bilag 1 – Formandsberetning 2022

Bilag 2 – Årsrapport 2022

Bilag 3 – Budget 2023

Takstblad 2023