Generalforsamling 2023

Orup Vandværk afholder Generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00 på adressen Leestrupvej 3, 4640 Faxe.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for 2022 forelægges til godkendelse
4. Budget for 2023 forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

 

Bestyrelsen