Fjernaflæsning af vandmålerne

Til brug for årsopgørelserne og afregning af spildevandsafgift aflæser vandværket alle vandmålernes målerstand ved årsskiftet i starten af januar måned ved fjernaflæsning.

Er du tilmeldt vandværkets orientering pr. email, får du besked om målerstanden, når aflæsningen er genenmført.