Vandingsforbud 18/6 2021

Med virkning fra 18/6 2021 indfører Orup Vandværk forbud mod al havevanding.

Nærmere besked på hjemmesiden, når vandingsforbuddet ændres eller ophæves.