Generalforsamling 2019

Blev holdt 26/3 2019

På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsesmedlemmerne på valg.

Årsrapporten for 2018 blev godkendt.

Budgettet for 2019 blev godkendt.