Aflæsning ved årsskiftet

I perioden mellem 1/1 og 15/1 2019 aflæser vandværket alle vandmålerne vha. fjernaflæsning til brug for årsopgørelsen. Ved aflæsningen overfører måleren både det aktuelle tal og tælleren pr. 1/1.

Efter aflæsning overfører vandværket oplysningen til Faxe Forsyning, som bruger det til opkrævningen for spildevand. I år behøver forbrugerne derfor ikke selv at indberette måleren til Faxe Forsyning.

(Hvis du ikke allerede er på listen og ønsker at modtage en email med din målers stand, når vi har lavet en aflæsning, kan du maile til it@orupvand.dk med oplysning om navn og adresse.)