Generalforsamling 2018

blev holdt 21/3 2018.

På generalforsamlingen modtog John Nielsen, Poul Thøgersen og Eskild Larsen og Peter Drumm genvalg til bestyrelsen.

Årsrapporten for 2017 blev godkendt. Budgettet blev godkendt med uændrede takster i forhold til de offentliggjorte for 2017 med forbehold for ændring i statsafgifterne til tilsammen 6,37 kr.