Aflæsning ved årsskiftet

Vandværket aflæser alle målere med fjernaflæsning umiddelbart efter årsskiftet – formodentlig 1/1 2018. Aflæsningerne bruges til vandværkets årsafregninger for 2017.

Vandværket og Faxe Forsyning har ikke kunnet nå til enighed om at udveksle disse aflæsninger og derfor skal forbrugerne selv indberette  måler-standen til Faxe Forsyning vedrørende afregning for spildevand.

Hvis du er tilmeldt til vandværkets email-orientering om aflæsning, får du en email efter vores aflæsning med resultatet for din måler (som du kan bruge til indberetningen til Faxe Forsyning).  Send en mail til it@orupvand.dk hvis du ønsker denne orientering.