Aflæsning af vandmålerne

Vandværket har 31/7 fjernaflæst forbrugernes vandmålere på en biltur rundt i området.

Forbrugere, som har tilmeldt sig til vores mail-service, har fået en email med aflæsningen fra deres måler.

Hvis du også ønsker at modtage en besked efter kommende aflæsninger, så send en mail til it@orupvand.dk med oplysning om forbrugs-adressen.