Generalforsamling 2017

blev holdt 22/3 2017.

På generalforsamlingen modtog Eskild Larsen og Preben Kristiansen genvalg til bestyrelsen.

Årsrapporten for 2016 blev godkendt. Budgettet blev godkendt med uændrede takster i forhold til de offentliggjorte for 2017.