Årsaflæsning pr. 1/1 2017

I første halvdel af januar aflæser vandværket alle målernes målerstand ved årsskiftet ved fjernaflæsning. Der bliver derfor ikke udsendt aflæsningskort.

Aflæsningen bruges til vandværkets årsopgørelse for 2016 og acontobetaling for 2017 samt til Faxe Forsynings opkrævning af vandafledningsbidrag og spildevandsafgiften til staten.

Forbrugere, der har tilmeldt sig orientering fra vandværket vil modtage en email med resultatet af aflæsningen af deres måler.

På ejendomme, hvor måleren ikke er udskiftet til den nye model med fjernaflæsning, vil bestyrelsen foretage aflæsningen.