Forfatter: Morten Christensen

Generalforsamling 2021

På grund af corona-situationen er den årlige generalforsamling udskudt, indtil den kan afholdes med fysisk fremmøde.

Generalforsamling 2020

skulle være afholdt tirsdag 31/3 kl. 19.00 på Leestrupvej 3, men blev udskudt pga. corona-nedlukningen.

Generalforsamlingen blev istedet afholdt 15/7 2020 kl. 19.00 på Leestrupvej 3.

John Nielsen, Poul Thøgersen og Peter Drumm blev genvalgt til bestyrelsen
I stedet for Preben Kristiansen blev Michael Olsen valgt til bestyrelsen for 1 år.

Aflysning af generalforsamlingen 31/3

På grund af Corona-virus-epidemien er generalforsamlingen 31/3 aflyst og udskudt indtil videre.

Generalforsamling 2019

Blev holdt 26/3 2019

På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsesmedlemmerne på valg.

Årsrapporten for 2018 blev godkendt.

Budgettet for 2019 blev godkendt.

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Afholdes tirsdag 26. marts kl. 19.00 på Leestrupvej 3.

Alle andelshavere er velkomne til generalforsamlingen, men af praktiske grunde må du gerne sende en mail til formand@orupvand.dk, hvis du vil deltage.

Opmåling af ledningsnettet

Den 21. og 22. januar 2019 vil Orup Vandværk opmåle sine målerbrønde, stophaner og ledningsnet. Opmålingen skal bruges til et digitalt ledningskort i forhold til LER (ledningsejerregisteret).

Der skal være mulighed for adgang til målerbrønde og stophaner.

2 mand iført gule veste udfører opmålingen med GPS.

Spørgsmål kan rettes til vandværkets formand på telefon 56725721.


Aflæsning ved årsskiftet

I perioden mellem 1/1 og 15/1 2019 aflæser vandværket alle vandmålerne vha. fjernaflæsning til brug for årsopgørelsen. Ved aflæsningen overfører måleren både det aktuelle tal og tælleren pr. 1/1.

Efter aflæsning overfører vandværket oplysningen til Faxe Forsyning, som bruger det til opkrævningen for spildevand. I år behøver forbrugerne derfor ikke selv at indberette måleren til Faxe Forsyning.

(Hvis du ikke allerede er på listen og ønsker at modtage en email med din målers stand, når vi har lavet en aflæsning, kan du maile til it@orupvand.dk med oplysning om navn og adresse.)

Generalforsamling 2018

blev holdt 21/3 2018.

På generalforsamlingen modtog John Nielsen, Poul Thøgersen og Eskild Larsen og Peter Drumm genvalg til bestyrelsen.

Årsrapporten for 2017 blev godkendt. Budgettet blev godkendt med uændrede takster i forhold til de offentliggjorte for 2017 med forbehold for ændring i statsafgifterne til tilsammen 6,37 kr.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Afholdes onsdag 21. marts kl. 19.00 på Leestrupvej 3.

Alle andelshavere er velkomne til generalforsamlingen, men af praktiske grunde må du gerne sende en mail til formand@orupvand.dk, hvis du vil deltage.

Aflæsning ved årsskiftet

Vandværket aflæser alle målere med fjernaflæsning umiddelbart efter årsskiftet – formodentlig 1/1 2018. Aflæsningerne bruges til vandværkets årsafregninger for 2017.

Vandværket og Faxe Forsyning har ikke kunnet nå til enighed om at udveksle disse aflæsninger og derfor skal forbrugerne selv indberette  måler-standen til Faxe Forsyning vedrørende afregning for spildevand.

Hvis du er tilmeldt til vandværkets email-orientering om aflæsning, får du en email efter vores aflæsning med resultatet for din måler (som du kan bruge til indberetningen til Faxe Forsyning).  Send en mail til it@orupvand.dk hvis du ønsker denne orientering.