Forfatter: Morten Christensen

Generalforsamling 2024

Orup Vandværk afholder Generalforsamling tirsdag den 26. marts 2024 kl. 19.00
på adressen Leestrupvej 3, 4640 Faxe.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for 2023 forelægges til godkendelse
4. Budget for 2024 forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Bestyrelsen

Aflæsning af vandmålere 1/1 2024

Continue Reading

Referat af generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 – referat

Bilag 1 – Formandsberetning 2022

Bilag 2 – Årsrapport 2022

Bilag 3 – Budget 2023

Takstblad 2023

Generalforsamling 2023

Orup Vandværk afholder Generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00 på adressen Leestrupvej 3, 4640 Faxe.

Continue Reading

Aflæsning af vandmålerne

Continue Reading

Referat af generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 – Referat

Bilag A – Formandsberetning GF 2022

Bilag B – Årsrapport 2021

Bilag C – Hvad er overdækning og underdækning

Bilag D – Budget 2022

Takstblad 2022

Generalforsamling 2022

Orup Vandværk afholder Generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.00 på adressen Leestrupvej 3, 4640 Faxe. Continue Reading

Fjernaflæsning af vandmålerne

Continue Reading

Vandingsforbud 18/6 2021

Continue Reading

Generalforsamling 2021

På grund af corona-situationen er den årlige generalforsamling udskudt, indtil den kan afholdes med fysisk fremmøde.